In de metropoolregio Rotterdam Den Haag wordt het openbaar vervoer gewaardeerd met een 8. Dit rapportcijfer krijgen de OV bedrijven van de reizigers in de OV-Klantenbarometer van 2022. Dit onderzoek is uitgevoerd door CROW-KpVV.

Avenio’s op het Korte Voorhout.

Het cijfer is een opsteker voor de bedrijven EBS, HTM en RET in onze regio. De klantwaardering blijft hoog, ook na de coronaperiode. Het beste komt het busvervoer uit de bus. HTM krijgt van de reiziger een 8,2. De Haagse tram krijgt een 8. RandstadRail moet het met een tiende punt minder doen en krijgt een 7,9.

Overzicht waardering in de afgelopen drie jaar. Bron: MRDH

Jaarlijks brengt CROW-KpVV (kennisplatform voor infrastructuur, verkeer en vervoer en openbare ruimte) de OV Klantbarometer uit met daarin reizigerswaarderingen per vervoerder, per concessie en per modaliteit. Afgelopen jaar is pas in april begonnen met het veldwerk voor de barometer. Dit komt door de lockdown in Nederland in de eerste maanden van 2022.
In 2020 is door Corona geen onderzoek verricht en een jaar later is er door dezelfde oorzaak minder onderzoek gedaan dan normaal gepland is.

Het nieuwe kantoor in de Binckhorst. Foto: HTM

Nieuw kantoor

HTM verhuist in 2025 in de Binckhorst naar een nieuwe locatie. Het huidige gebouw aan de Maanweg wordt verlaten en ingeruild voor een nieuw te bouwen pand op de hoek van de Supernovaweg en de Mecuriusweg. De bedoeling is dat volgend jaar begonnen wordt met de bouw van het nieuwe kantoor.

Bron: MRDH
Foto’s: Chris Westerduin