Het opleiden van nieuwe trambestuurders is van alle tijden. De afdeling instructie is gehuisvest in de vestiging remise Lijsterbesstraat. De sfeer is heden ten dagen anders dan in 1980, het jaar waarin deze dia’s gemaakt zijn. De afdeling instructie heeft in die dagen de bijnaam ‘het Mausoleum’.

Het instructielokaal oogt somber maar wel netjes

De verkeersborden zijn een belangrijk deel van de opleiding