Op koninginnedag 30 april 1988 worden er met de motorwagen 265 ritten gereden. Deze ritten zijn georganiseerd vanuit de remise Frans Halsstraat. Deze remise wordt eigenlijk al als museum gebruikt en krijgt in de toekomst deze definitieve bestemming.

De ritten gaan via het centrum naar Vrederust

De remise Frans Halsstraat krijgt in de toekomst een museumstatus maar wordt nu al als zodanig gebruikt