Er zijn nog maar weinig plekken in het Haagse tramnet van een tramlijn in nauwe straatjes. Toch heeft tramlijn 12 nog zo’n bijzondere plek. In de Teijlerstraat en de De Gheijnstraat is dit nog steeds het geval. Deze twee straten liggen tussen de Beeklaan en de Regentesselaan. (Dia’s: Auguste Haas)

Een PCC komt vanuit de De Gheijnstraat naar de Beeklaan

De PCC slaat linksaf van de Regentesselaan de De Gheijnstraat in

De oversteek naar de Paul Krugerlaan