In de werkplaats Lijsterbesstraat wordt PCC 2303 onder handen genomen. Deze slijptram gaat de H23 (ex-1207) vervangen en krijgt het oude wagennummer weer terug. De PCC ging in 1986 naar de RET en kreeg daar het nummer 2303.

De PCC wordt goed onder handen genomen

De PCC verkeert in een goede staat