Het fijnmazige OV-netwerk van Budapest kent talrijke knooppunten. Zo’n typisch knooppunt is  Blaha Lujza tér waar de tramlijnen 28, 37, 37A en 62 hun eindpunt hebben bij de gelijknamige halte van het lijnenpaar 4/6. Langzamerhand lijkt de inzet van de dubbelgelede Ganz-trams steeds minder te worden. Op het tramlijnenpaar 4/6 zijn ze al heel lang geleden vervangen door Combino’s en ook op de lijnen 37 en 37A zijn ze verdwenen en vervangen door TW6000-en. Een aantal van deze TW-6000-3n hebben in Den Haag gereden. Ook de TW6021, van de tramlijn Houten – Houten Castellum, heeft in Boedepest een derde leven.

De 1585 heeft een bijzondere geschiedenis en reed na Hannover proefritten in Den Haag en deed daarna dienst in Houten

Lijn 37A is de lijn waar veel ex-HTM trams op rijden

De CANZ gelede trams rijden ook nog op veel lijnen