In de Edisonstraat tussen de Laan van Meerdervoort en de Beeklaan worden de tramsporen vernieuwd. Om tramlijn 12 toch te kunnen laten rijden wordt er gebruik gemaakt van oplegwissels. DE dienstwagens rijden dan in beide richtingen over hetzelfde spoor.

Rechts is te zien dat het andere spoor niet aangesloten is

De 3069 rijdt hier over verkeerd spoor