In een gestaag tempo wordt een deel van het Haagse tramnet alvast geschikt gemaakt voor de nieuwe stadstram. Deze trams worden geleverd vanaf 2014 en in de aanleg van de infrastructuur wordt rekening gehouden dat het om tweerichting materieel gaat.

De beginhalte krijgt zowel links als rechts een perron

De uitstaphalte aan het begin van de keerlus

Verse nieuwe sporen met een egale zandbodem