Bij Zichtenburg, op de Werf, begint de toekomstige sporensituatie steeds meer zichtbaar te worden. In de nieuwe situatie worden de rangeerbewegingen voor de werkplaats zoveel mogelijk op De Werf geconcentreerd. Ook zal het in- en uitrukken naar tramlijn 2 dan niet meer gehinderd worden.

Nieuw is een tweede spoor welke in de grasbedding komt

In het rechterspoor een aftakking naar de werkplaats