De aankomst van de nieuwe dubbelgelede tram brengt op 27 februari 1981 heel veel mensen op de been. Een verslaggever van het maandelijkse blad Railnieuws heeft daarover een verslag geschreven en dat is best leuk om weer eens te lezen.

Een zeer koude, maar zonnige dag omlijstte de presentatie van de eerste naoorlogse dubbelgelede tram in Den Haag. Om 10:00 uur hadden rond het aflaadperron reeds mensen een plaatsje gezocht om een uur later maar niets te hoeven missen. Inderdaad kondigde de fluit van NS D-loc 2307 om 11.00 uur de komst aan: de loc trok speciale goederenwagons waarop de 3001 stond. Inmiddels had zich een mensenmenigte van circa 700 toeschouwers verzameld. Zij werden niet teleurgesteld. Toen de vreemde stoet het Hobbemaplein overstak en even moest wachten, bleek men vergeten het wissel vooraf te proberen. Een kwartier deze slagader afsluiten was dus de eerste daad van onze nieuweling. De automobilisten hebben dus geweten dat er iets bijzonders gebeurde. Enfin, na wat heen-en-weer gerangeer  kwam het beige-rode gevaarte dan toch voor het aflaadperron te staan.

Daarna ging het, in beschouwing genomen dat het de eerste was, vrij vlot en om 11.49 uur ging de panto tegen de draad. Inderdaad de panto, die vroeger per spoor absoluut verboden was te voeren op het transport, maar thans dus niet meer. Via de lijnen 11 en 3 gleed de elegante tram op eigen kracht naar de remise Lijsterbes, waar inmiddels een immense menigte hem stond op to wachten. De 1221 had als extra enkele genodigden naar do happening vervoerd. Nadat de lucht minutenlang gevuld was geweest met het staccato van camerasluiters, rukte men achteruit in alsof het dagelijkse koek was. Onmiddellijk werden alle remisedeuren gesloten en een vervaarlijk uitziend persoon liet niemand meer toe. Niemand, behalve natuurlijk uw verslaggever.

In de nieuwe Centrale Werkplaats sprongen allerlei monteurs op, in en onder de nieuwe aanwinst teneinde hun terrein te bekijken. Zoals de elektriciens die de bekabeling probeerden bloot te leggen op de eenvoudigste wijze. De uitvegers die bekeken hoe men het beste in de hoekjes en gaatjes kan komen. De paar bestuurders die aanwezig waren, doken onmiddellijk in de stuurpost en de stoffeerders trachtten de zachte, met kunstleder beklede zittingen, leuningen en hoofdsteunen (!) los te maken teneinde de vernielingen van een deel van het publiek weer ongedaan te maken. De schilders voelden met hun vingertoppen aan het lakwerk en de poetsers die bekeken hoe men het beste viltstift kan verwijderen van het interieur van de tram.
Indruk van de wagon:  Uitmuntend van afwerking en uiterst luxueus van binnen. Laten we hopen dat het publiek deze tram naar waarde weet te schatten en dat men niet over een jaar moet zeggen: deze tram was te mooi voor Den Haag.
Na korte tijd bleek het, dat er problemen waren met de elektrische uitrusting van Holec Slikkerveer. Monteurs van die firma doen hun uiterste best de wagen rijvaardig te maken. Om deze reden is ook vertraging ontstaan net de aflevering van de 3002.
De 3001 was op 25 februari 1981 bij de fabriek officieel overgedragen aan de H.T.M.

Indruk van de wagon:  Uitmuntend van afwerking en uiterst luxueus van binnen. Laten we hopen dat het publiek deze tram naar waarde weet te schatten en dat men niet over een jaar moet zeggen: deze tram was te mooi voor Den Haag.
Na korte tijd bleek het, dat er problemen waren met de elektrische uitrusting van Holec Slikkerveer. Monteurs van die firma doen hun uiterste best de wagen rijvaardig te maken. Om deze reden is ook vertraging ontstaan net de aflevering van de 3002.
De 3001 was op 25 februari 1981 bij de fabriek officieel overgedragen aan de H.T.M.