Het lijkt een gebed zonder eind maar er is licht aan het eind van de tunnel. Eind 2023 zal lijn 19 door gaan rijden naar de TU Delft Campus! De MRDH meldt het goede nieuws op hun site.

Groot probleem voor het indienststellen van de tramlijn naar de Delftse universiteitswijk is het elektromagnetisch veld wat de trams opwekken tijdens het rijden. Dat levert grote problemen op voor alle onderzoeksactiviteiten bij de TU. Ook trillingen van de tramvoertuigen gooit roet in het onderzoeks eten.

Lijn 19 komt in 2023 verder dan het Delftse centrum en station.

De Metropool Rotterdam Den Haag en TU Delft hebben gewerkt aan een oplossing. Zij hebben een nieuw en zwaarder elektromagnetisch reductie systeem ontwikkeld en komt er een nieuw eindpunt van de tramlijn.

Het nieuwe eindpunt van lijn 19 komt nu ter hoogte van de Van den Broekweg nabij het sport en cultuurcentrum daar. Hierdoor blijven er voldoende vestigingsmogelijkheden voor hoogwaardige onderzoeks voorzieningen aan de Campus-Zuid.

Voorjaar en zomer 2023 worden de werkzaamheden opgepakt om de tramlijn te voltooien. De baan komt op een meer geïsoleerde betonvloer te liggen en ook worden de sporen extra trillingvrij gemaakt. Verder zal de bovenleiding zelf dunner worden en zal een lager vermogen van de bovenleidingspanning ervoor zorgen dat het elektromagnetisch veld kleiner wordt. Als laatste maatregel geldt dat de trams een maximale snelheid van 30km/h zullen rijden door de TU wijk. Meer uitleg is te vinden in dit FILMPJE!

Twee generaties buitenlijn materieel naast elkaar op de Nieuwe Plantage.

Wanneer de tramlijn in dienst komt blijven de buslijnen van EBS en RET gewoon rijden. Met de HTM tramlijn er bij zijn er genoeg alternatieven voor de passagiers om hier te reizen. Tramlijn 19 is al sinds 2010 in gebruik. Ten tijden van de aanleg van de spoortunnel werd de tramlijn nog ingekort tot Leidschendam – Nieuwe Plantage. Sinds de stationsomgeving in Delft klaar is heeft de tramlijn een eigen perron bij het station. De verlenging van de tramlijn kent veel problemen. Veel rails is inmiddels gelegd en ook de Sint Sebastiaansbrug is vervangen.

Foto’s: Chris Westerduin