Vanwege de weersomstandigheden zijn de testen, op het vernieuwde traject van tramlijn 1, twee weken later dan gepland begonnen. Op maandagmorgen 1 maart 2021 arriveert rond de klok van negen uur de 3121 op de Kneuterdijk. Het testen van vernieuwde trajecten worden altijd gedaan volgens een vast patroon. Eerst gaat de testtram het traject welke getest moet worden stapvoets berijden achter een bovenleidingwagen. Deze wagen is om van bovenaf te observeren of de pantograaf zich netjes gedraagt. Een onregelmatigheid wordt dan sneller opgemerkt.

Vanaf de Kneuterdijk wordt eerst stapvoets gereden naar de Javastraat. Daarna rijdt de GTL het hele stuk weer achteruit, dus eigenlijk tegen het verkeer in.