PCC 1227 krijgt zaterdag weer een originele microfoon. Deze is afkomstig uit de 1226 en geschonken door Gerard van Houts. Er is nog meer gewerkt aan de tram. Zo zijn bijna alle looplatten teruggeplaatst op het dak. Het is wel even puzzelen waar wat moet want de nummering is met het schuren en schilderen verdwenen.

Vrijwel alle latten zijn origineel. Er zijn maar drie nieuwe latten op gegaan. 19 februari 2022

Het dashboard is deze zaterdag ook compleet gemaakt en er is gewerkt aan de ruimte waarin de motorgenerator komt te zitten. Zo is een vastzittende ring weer in beweging gebracht en wordt er met een pneumatische naaldhamer veel roest gebikt.

Roest bikken in de ruimte van de motorgenerator. 19 februari 2022

Foto’s; John Baltus