174 jaar: zo lang was er bij de Rijswijkse weg ‘t Haantje’ een spoorwegovergang in de spoorlijn Den Haag-Rotterdam. Komende woensdag 14 april gaat hij dicht. Om meer treinen te kunnen laten rijden tussen Den Haag en Rotterdam, legt ProRail extra sporen aan tussen Rijswijk en de spoortunnel in Delft. Die tunnel is nu nog tweesporig, maar krijgt eveneens twee extra sporen. Uiteindelijk liggen er tussen Den Haag HS en iets voorbij Delft Campus vier sporen.

Overweg ‘t Haantje in 2001. Op de voorgrond de brug over de Kerstanjewetering, links en rechts het complex van DSM.

De overweg ‘t Haantje is één van de twee laatste overwegen tussen Den Haag en Rotterdam (de andere ligt in de Kandelaarweg nabij Schiedam-Kethel) en wordt vervangen door een onderdoorgang ten noorden van de overweg. Die tunnel verbindt ook de nieuwe woonwijken Pasgeld en Parkwijk met elkaar, en maakt de scheiding van langzaam en snel verkeer mogelijk.

Uitbreiding van twee naar vier sporen moet tussen het fabriekscomplex van DSM in. Op de verhoging links liggen enkele sporen van het (eveneens vernieuwde) goederenemplacement Delft NGSF, waarin de oorspronkelijke naam van de fabriek nog zichtbaar is: de Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabrieken.

De nieuwe onderdoorgang gaat naar verwachting in juli van dit jaar open. Dat is een later dan gepland; volgens ProRail ligt dit aan vertraging bij het verkrijgen van een stuk grond. Bouwer van de nieuwe onderdoorgang is Strukton. Na de sluiting van overweg ‘t Haantje wordt deze weg blijvend een (doodlopende) weg voor bestemmingsverkeer.
In juli 2010 rijdt een dubbeldekker uit de richting Den Haag richting Delft. Links van de trein ontstaat op dit moment de woonwijk Parkrijk.

De twee nieuwe sporen tussen Delft en Rijswijk komen aan weerszijden van het bestaande spoor te liggen. Links neemt de woonwijk Parkrijk vorm aan.