De oude perrons zijn nog in gebruik, maar de nieuwe tunnel onder de sporen laat al een beetje zien hoe het vernieuwde station Delft Campus er in de toekomst zal uitzien.

Na afronding van de werkzaamheden in 2023 zal Delft Campus een ruim, viersporig station zijn, dat boven energieneutraal is vanwege de zonnepanelen op de stationskap. In aansluiting op de viersporige spoortunnel onder Delft bouwt ProRail tot iets voorbij Delft Campus twee extra sporen. Langs al deze sporen krijgt het vernieuwde station perrons, zodat de treinenloop maximaal flexibel kan worden afgewikkeld.

De extra sporen komen aan weerszijden van het bestaande tracé te liggen. De graafmachine rechts staat op de plek waar in de toekomst het extra spoor richting Rotterdam zal liggen.

Op het nieuwe voorplein van het station is al een deel van het toekomstige meubilair geplaatst.

De verbinding tussen de perrons is niet meer via het viaduct in de Kruithuisweg, maar via de inmiddels geopende, nieuwe tunnel voor fietsers en voetgangers. Omdat de nieuwe perrons deels in het verlengde van de bestaande worden gebouwd, betekent dat wel een langere looptijd zo lang de oude perrons nog in gebruik zijn.

De nieuwe perrons liggen deels op de plek van de oude perrons.

De nieuwe tunnel voor voetgangers en fietsers is als eerste onderdeel van het nieuwe station al in gebruik.

Het vernieuwde station Delft Campus moet in de tweede helft van 2023 klaar zijn. Een jaar later moeten ook de twee extra sporen vanaf Delft en de twee additionele ondergrondse sporen in dienst komen. De uitbreiding van de sporen rondom Delft maak deel uit van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, waartoe ProRail in 2014 besloot. Een breed pakket maatregelen, waaronder dus uitbreiding van het spoor rondom Delft, moet het reizigers- en goederenvervoer per spoor in staat stellen te groeien.