Dagelijks zijn in Den Haag TRAXX-locomotieven van NS te zien. Elk halfuur vertrekken vanuit Den Haag Centraal intercitytreinen naar Eindhoven. Tussen Rotterdam en Breda rijden deze treinen via de Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid). Omdat op dat traject de bovenleiding met 25 kV wisselspanning wordt gevoed en niet met de 1500 volt gelijkspanning die op de meeste andere elektrische lijnen in Nederland gebruikelijk is, rijden de IC’s Den Haag-Eindhoven met multicourante TRAXX-locomotieven van Bombardier (recentelijk opgegaan in Alstom).

In totaal heeft NS momenteel de beschikking over 67 TRAXX-locomotieven, die zij alle huurt van leasemaatschappijen. De meeste locomotieven zijn gestoken in de geel-blauw intercityhuisstijl van NS.

De meeste TRAXX-locomotieven waarmee NS rijdt, zijn geel blauw

Acht locs zijn grijs met groen. Deze locs zijn, net als overigens¬† twaalf geel-blauwe exemplaren, van leasemaatschappij Alpha Trains. Twee locomotieven zijn geheel lichtgrijs. Net als de 45 geel-blauwe locs 186 001 t/m 045 zijn deze ‘albino’s’ eigendom van leasemaatschappij Akiem, met dien verstande dat ze voorheen toebehoorden aan leasemaatschappij Macquarie totdat Akiem deze firma overnam.

Twee TRAXX’en dragen de voormalige huisstijl van leasemaatschappij Macquarie

Bij de exploitatie van IC Brussel werkt NS samen met de Belgische counterpart NMBS. Beide bedrijven stellen ieder twaalf locomotieven beschikbaar. NMBS huurt haar locomotieven ook van leasemaatschappij Alpha Trains, maar de locs zijn alsnog herkenbaar aan hun (extra) nummers.

De TRAXX-locomotieven van NMBS zijn herkenbaar aan hun (extra) nummer in de 2800-serie.