HTM is gestart met de Europese aanbesteding van nieuwe trams. Deze gaan de rood-beige GTL trams vervangen die nu nog rijden op de lijnen 1, 6, 12 en 16. Directeur Bruno Bruins zegt blij te zijn dat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente Den Haag willen investeren in nieuw materieel. “Met nieuwe, ruime en toegankelijke trams hebben we meer capaciteit.”

Vorig jaar werd al bekend dat de drie partijen samen 462 miljoen investeren in de nieuwe trams. Dat geld is niet alleen voor de aanschaf van de voertuigen, maar ook voor het aanpassen van de infrastructuur, het toegankelijk maken van de halten en de nieuwe remise.

Optie op meer nieuwe trams

De aanbesteding omvat de aanschaf van vijftig trams met een optie voor extra voertuigen.  “We houden rekening met de huidige situatie.  We weten niet in welk tempo de groei van het aantal reizigers zich de komende jaren manifesteert, mede in het licht van grote woningbouwopgaven voor Den Haag en omgeving. De optie biedt ons dus de mogelijkheid om uit te breiden. Wij verwachten in de loop van volgend jaar daarover een besluit te kunnen nemen.”, zegt Bruins.

HTM verwacht dat de nieuwe trams in 2026 gaan rijden.