Het reizen met openbaar vervoer naar het strand van Scheveningen gaat flink verbeterd worden. De gemeente Den Haag, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, NS en HTM investeren 30 miljoen euro om dit mogelijk te maken. De organisaties hebben donderdag de overeenkomst Slim en Schoon ondertekend waarin de eerste ideeën staan om dit mogelijk te maken.

Zo is er een plan voor een tram die vanaf station Den Haag Centraal met maar een enkele tussenstop snel naar het strand rijdt, extra bewaakte en onbewaakte stallingen voor fietsen en scooters vlakbij het strand en combi-kaartjes voor de reis naar het strand met trein en tram. Doel van de maatregelen is het bieden van goede alternatieven voor het reizen met de auto naar Scheveningen.

De betrokken partijen zeggen ondanks de economische gevolgen van de coronacrisis te blijven investeren in de bereikbaarheid van Scheveningen en Kijkduin. Ze wijzen daarbij op de grote overlast die afgelopen jaar ontstond op mooie zomerdagen met vastzittend autoverkeer en veel overlast voor de bewoners van de badplaatsen.

Auto buiten de stad houden

Naast beter vervoer naar het strand zegt de Metropoolregio ook nog de auto zoveel mogelijk buiten de stad te willen houden. Daarvoor moet het voor treinreizigers mogelijk worden om vanaf elk Haags station naadloos over te stappen op deelfietsen, deelscooters en trams en zo op een schone manier naar de eindbestemming te reizen.