Vervoerder HTM is op zoek naar vervanging van de aardgasbussen. Website OV-Pro meldt dat HTM op zoek is naar een leverancier van 95 nieuwe bussen en de bijbehorende laadinfrastructuur.

De 95 bussen worden verdeeld in 38 voertuigen die een lengte hebben van twaalf meter en 57 bussen die een lengte moeten krijgen van achttien meter. Per type wil de vervoerder ook nog een optie van dertig bussen per type die op een later te bepalen datum geleverd moeten kunnen worden.

Bussen van VDL in de stalling aan de Telexstraat.

Momenteel beschikt HTM over 115 CNG-bussen van MAN en rijden acht elektrische bussen van VDL waarvan we foto’s zien bij dit artikel. De CNG-bussen wil HTM eind 2024 vervangen hebben.  De nieuwe bussen moeten een zo’n groot mogelijke actieradius hebben zodat het aantal laadpunten op eindpunten geminimaliseerd kan worden.

HTM wil het liefst dat één leverancier de bussen gaat leveren. Wel kan er sprake zijn van een hoofdaannemer en één of meerdere onderaannemers. Ook wil de vervoerder dat de leverancier van de bussen ook de opleiding verzorgt voor het personeel van HTM.

Bus 2001 aan de laadpaal aan het Zuiderstrand.

Potentiële leveringskandidaten hebben de tijd tot begin 2023. Dan starten de onderhandelingen met maximaal drie inschrijvers. Rond de zomer van 2023 verwacht HTM een besluit te nemen over de definitieve gunning. De aanbesteding zou zo’n 110 miljoen Euro moeten kosten. Laadinfrastructuur en bussen moeten dan tussen juni en december 2024 geleverd moeten worden.

Bron: OV Pro
Foto’s: Chris Westerduin