Bij de HTM vinden er regelmatig transporten plaats bij remise Zichtenburg. De meeste transporten zijn ‘s nachts en de trams worden meestal opgehaald of gebracht op een tijdstip dat het normale tramverkeer zo min mogelijk gehinderd wordt. Vanaf Delft moeten na de dienst er twee trams naar de remise via de stad naar binnen en omdat deze trams naar de Meppelwerf moeten gaat dat normaliter vanaf de Meppelweg via het terrein van remise Zichtenburg en de Werf. Deze twee trams zijn dus via een andere route naar de Meppelwerf gereden omdat er een tram op de Werf op de vrachtwagen wordt geladen. Al gauw blijkt dit om dat 4018 te gaan welke in oktober 2020 een incident had op de Noordwest Buitensingel.

Controle op de Escamplaan of alles goed vast zit

Het vervoer naar Duitsland wordt traditioneel verzorgd door Van der Vlist