Op de grauwe 6e september in 1982 wordt bovenleiding montage aanhangwagen H42 opgehaald in de remise Lijsterbesstraat.

Langs het Kurhaus richting remise Scheveningen.

Achter deze werkwagen zit eigenlijk ombouwer 77 verstopt. Op deze dag wordt de motorloze tram door museum Ombouwer 36 gesleept naar remise Scheveningen. Op het remiseterrein wordt de H42 gerangeerd hoor pekeltram H1. Het gebeuren wordt gadegeslagen door enkele jongeren in overall die we tegenwoordig ook nog binnen het HOVM kunnen vinden als vrijwilliger.

Rangeren samen met de H1 op het remiseterrein van Scheveningen.

De Tramweg Stichting heeft de werktram verworven. In 1982 hebben zij hun onderkomen aan de Zeesluisweg in het Scheveningse havengebied. De eerste jaren was de tram daar ook kantine en is er gewerkt aan andere wagens waaronder Blauwe Tram A106.

Op de vrachtwagen richting de haven.

Maar ook start de renovatie van de H42. Het moet weer een éénmanswagen worden. In 2014 is de tram gereed en kunnen we de werktram weer als Ombouwer 77 tegenkomen zoals tijdens Open Monumentendag in 2021.

Aankomst bij de TS loods in het havengebied van Scheveningen.

Motorwagen 77 tijdens Open Monumentendagen in 2021

Foto’s: Henk Ploeger en Chris Westerduin