Het Haags Openbaar Vervoer Museum is op 30 oktober 2011  nog in de ban van de manifestatie: ‘Retourtje Leiden”.  Het evenement is dan al twee maanden aan de gang en georganiseerd ter gelegenheid van het feit dat het dan vijftig jaar geleden is dat de laatste trams tussen Den Haag en Leiden rijden. Ook wordt het tachtig jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen, de NVBS gevierd.  Vrijwilligers van verschillende organisaties leveren grote inspanningen om hier iets moois van te maken. Zo zijn de Boedapester B412 en de Limburger 90 per dieplader overgebracht naar de Frans Halsstraat.

De A106 naast aanhangrijtuig 118 voor het HOVM. 30 oktober 2011

De van oorsprong Limburgse 90 is voor ‘Retourtje Leiden’ weer terug getoverd tot HTM wagen. Zo heeft de tram weer zijn originele reclameborden plus A-beugel, koersborden en twee van originele Limburgers afkomstige banken. Daarmee krijgen bezoekers een indruk  hoe de wagens er in hun Haagse tijd uit hebben gezien. De tram heeft inmiddels weer zijn Limburgse uiterlijk terug en is ook naar die provincie teruggekeerd.

Dieseltinus H41 naast Limburger 90, 30 oktober 2011

Naast de B412 en de 90 zijn ook andere Blauwe en Gele trams van de partij zoals de 57 en 118 en de A106, maar ook  NZH Bolramer 4842 ter illustratie van de bussen die het stokje van de tram overnamen.

Ritten op deze dag met de 265 en PCC 1304. 30 oktober 2011

Op dit moment is er in het HOVM een expositie te zien die aansluit op ‘Retourtje Leiden’. Bij de thematentoonstelling ‘Tussen Dorpen en Steden’ gaat het over interlokale trams, maar dan niet alleen in onze regio, maar in binnen- en buitenland. De hele winter nog op zondagmiddagen te zien.