Nog een paar dagen en dan komt tramlijn 2 in dienst. Behalve de ingebruikname van de nieuwe tramlijn 2 gaan er nog een aantal wijzigingen van kracht worden. Tramlijn 1 raakt de PCC’s kwijt en krijgt vanaf 2 oktober GTL’s en gaat rijden tussen Scheveningen en Delft. Tramlijn 16 wordt in het centrum gekoppeld aan tramlijn 12 en gaat onder het lijnnummer 12 rijden tussen Duindorp en Moerwijk. Het eindpunt Turfmarkt gaat buiten dienst.

Tramlijn 1 krijgt over een paar dagen GTL’s

Het eindpunt is nu nog Centrum (Turfmarkt)

Tramlijn 16 wordt gekoppeld aan tramlijn 12