Nadat het eindpunt van tramlijn 17 is verlegd naar de Dorpskade gaan de aanpassingen in de wijk Wateringse Veld heel snel en het aanzien van de Laan van Wateringse Veld verandert elke dag. De verlenging van tramlijn 16 vanaf de Melis Stokelaan naar Wateringen wordt steeds duidelijker zichtbaar. Ter hoogte van de kruising met de Noordweg en de doorsteek ter hoogte van het Panamaplein zijn sporen gelegd en de oude keerlus van tramlijn 17 is voor een groot deel verdwenen. De bovenleidingmasten liggen samen met stapels oude rails te wachten op afvoer.

Nieuwe sporen voor de verlenging van tramlijn 16

De aanleg van de nieuwe sporen is op diverse plekken zichtbaar

De oude keerlus van tramlijn 17, deels opgebroken

De oude rails worden afgevoerd