In de remise Lijsterbesstraat staan een aantal Avenio’s. Deze Avenio’s staan tijdelijk in deze remise vanwege ruimtegebrek in remise Zichtenburg. De slijptram 1139 staat ook zijn lot af te wachten. In de werkplaats staan een aantal GTL’s en ook staat de buitenlijner 90 er nog. Deze tram zal weer worden terug worden gebracht in de LTM kleuren en ook het nummer 610 weer krijgen. De foto’s zijn gemaakt door Jaap van der Noordt.

De slijptram 1139 zal binnenkort ontmanteld worden en daarna afgevoerd.

Initiatieven om de 90 voor Den Haag te behouden zijn op niets uitgelopen

De GTL 3117 staat rustig te wachten tot hij meer mag rijden

Klein onderhoud voor de Mondriaan tram 3116