De aanleg van tramlijn 17 naar Wateringse Veld gaat niet helemaal zonder slag of stoot. Aanvankelijk zag de gemeente Rijswijk de noodzaak van een tramverbinding niet in. Na veel wikken en wegen wordt er besloten om de tramlijn aan te leggen via de Plaspoelpolder. Vanwege de aanleg van deze nieuwe railverbinding is er een tijdje sprake van de gebruikelijke overlast welke bij een aanleg hoort.

De aanleg bij de huidige halte Admiraal Helfrichsingel

De spoorstaven liggen klaar voor de aanleg

Buslijn 23 heeft ook enige overlast van de aanleg

Een kale vlakte bij de Albert Schweitzerlaan