Tramlijn 16 is al jaren een van de korste tramlijnen van de HTM. Tramlijn 16 rijdt tussen Den Haag Centrum (Turfmarkt) en Moerwijk. Bij de Cannenburglaan heeft deze tramlijn een grote keerlus. De inzet van PCC’s (meestal lage 1100-en) behoort binnenkort tot het verleden omdat tramlijn 16 dan aan tramlijn 12 wordt gekoppeld en met GTL’s gaat rijden. Het huidige eindpunt aan de Turfmarkt wordt nog gedeeld met tramlijn 1. Met de ingebruikname van tramlijn 2 op 1 oktober 1983 zal het lijnnet een aantal wijzigingen ondergaan. (Dia’s: Auguste Haas)

Halverwege de keerlus ligt de uitstaphalte

Op deze plek is jarenlang de beginhalte gesitueerd

In de richtingfilm staat de bestemming ‘CENTRUM’