In Den Haag is de instroom van de GTL’s aardig op dreef. Omdat de HTM wat ruim in het materieel zit wil de RET van de HTM een aantal PCC’s huren om het materieeltekort enigszins op te vangen. De PCC’s 1182 en 1185 worden om deze reden naar Rotterdam Zuid overgebracht om eventueel dienst te doen op de lijnen 2 en 12. Op 16 maart 1982 wordt de 1185 opgeladen voor transport naar Rotterdam.

De 1185 wordt in Scheveningen klaar gemaakt voor het transport

Het transport onderweg naar Rotterdam

Berichtgeving uit het HOV-blad