In de werkplaats aan de Lijsterbesstraat staat de 6037 opgebokt. Deze tram heeft ontsporingschade opgelopen in de Oranjelaan en heeft eigenlijk nog maar heel kort dienst gedaan. Na de inspectie en een kleine reparatie kan de 6037 weer worden ingezet op lijn 11. (Foto’s: Kees Verhulst)

De 6037 wordt geïnspecteerd op de put

Na de in inspectie kan de 6037 weer worden ingezet