In 1994 is men druk bezig om een trambaan aan te leggen welke onder het spoor door de Parallelweg en het Leeghwaterplein met elkaar gaat verbinden. We kennen de dit als TramTunnel Hollands Spoor.

Zeker aan de Parallelweg zijde van de toekomstige tunnel vergt dit best wat aanpassingen. Zo moet de monumentale kap van het oude stoomtramstation een stuk worden ingekort. De taxi’s die de plek van de tram hebben ingenomen moeten hierdoor van standplaats verhuizen naar de ingang van het station.
Om onder het spoor met trams door te kunnen rijden wordt er een flinke kuil gegraven zodat trams gemakkelijk linksaf kunnen richting het Leeghwaterplein. Om het tramverkeer soepel te laten verlopen wordt voor de trams komende vanaf halte Jacob Catsstraat een flyover gebouwd zodat het net lijkt alsof je spoor 1 van het treinstation op gaat rijden. Maar net voor de ingekorte kap van het voormalige stoomtramstation staat de tram met de wielbandjes weer op maaiveldniveau.

Rommelig geheel met zandvlakte op de voorgrond en slooppanden achter de tram.

Door de verbouwing moeten lijnen 9, 11 en 12 even een stukje via de Parallelweg rijden om de werkzaamheden heen. Helemaal nieuw is tramspoor niet op dit stuk weg want tot 1969 maakt lijn 12 nog gebruik van de weg en rijdt lijn 11 wel langs de straat op de vrije trambaan.
In 1996 wordt TramTunnel Hollands Spoor geopend. Naast de flyover ligt in het verdiepte deel in eerste instantie volledige ‘T-splitsing’. Later wordt het onmogelijk om beneden rechtdoor te rijden vanaf de Jacob Catsstraat naar het station en dienen alle trambewegingen bovenlangs te rijden.

De 3048 rijdt het Rode Dorp voorbij met de muurschilderingen van pop en stoomtrein.

Opvallend aan dit stukje Den Haag zijn de kleine arbeidswoningen van het zogenoemde ‘Rode Dorp’. Je ziet ze net uitsteken boven de trams in dit artikel. De huizen zijn in 1874 opgeleverd en hebben in 1988 muurschilderingen gekregen van Haagse kunstschilder Hermanus Berserik. Voor de tram en treinreiziger zijn de twee aan de spoorkant de bekendste van ‘De Pop’ en ‘De Trein’. Aan de Hoefkade kant hebben nog ‘De Kruidenier’ en ‘De Poppenkast’ gehangen. In 2014 zijn door de kinderen van de kunstenaar nieuwe versies gemaakt van de twee schilderijen aan de Parallelweg. Een paar jaar later zou het dorp gesloopt worden maar gelukkig heeft dat geen doorgang gevonden. Op een aantal woningen na is alles gespaard voor sloop gebleven n ingrijpend verbouwd tot studenten woningen.

Foto’s: Kees Pronk