De Tramweg Stichting organiseert op deze dag vanuit de remise Scheveningen een rondrit voor genodigden met de NZH A 327 en B 303. De rit gaat eerst naar de keerlus op het Kerkplein, waarna het tramstel op weg gaat naar ‘s-Gravenmade. Na het keren op de keerdriehoek gaat men op weg naar station Voorburg. Midden op de kruising van de Haagweg en de Geestbrugweg is er een hapering als de beugel van de A 327 het contact verliest met de bovenleiding en stilvalt.

Oponthoud op de kruising Haagweg – Geestburgweg. 8 mei 2004

Na wat gewrik met het beugeltouw krijgt de tram weer stroom. Na station Voorburg gaat het nog naar het eindpunt van lijn 11: Scheveningen Haven waarna het tramstel weer de remise Scheveningen op zoekt.

De A 327 en B 303 op ‘s-Gravenmade. 8 mei 2024

Foto’s: Rinus van de Kuil