Een bezoek aan de werkplaats Lijsterbesstraat is altijd interessant. Op 7 april 2004 wordt er nog druk gewerkt aan de omzetting van de blauwe 3100-en naar een rood-beige uitvoering. Soms is een museumtram daar getuige van. De rode en beige strepen een 3100-en in de nieuwe kleuren worden ook af en toe geplakt in plaats van geverfd. In de werkplaats liggen de rollen klaar om gebruikt te worden.

Een aantal 3100-en wordt voorlopig even beplakt in plaats van geverfd

De metamorfose is in volle gang