In 1983 wordt er afscheid genomen van het eindpunt Centrum op de Turfmarkt. Dit eindpunt is al jarenlang het domein van de tramlijnen 1 en 16. In oktober wordt de nieuwe tramlijn 2 in gebruik genomen en worden er ook andere wijzigingen doorgevoerd. Tramlijn 1 wordt verlengd naar Scheveningen over de route van tramlijn 9 en tramlijn 12 wordt gekoppeld aan tramlijn 16. Een groot deel van het centrum zal de komende jaren aangrijpend veranderd worden. (Dia’s: Auguste Haas)

Een jarenlang vertrouwd beeld op de Turfmarkt

De Kalvermarkt is jarenlang een deel van de keerlus voor de lijnen 1 en 16

Een beeld van PCC 1001 op lijn 10 in het centrum blijft nog wel even bestaan

Een PCC in Delft na het driehoeken voor het station heeft ook de langste tijd gehad