Na een onderhouds- en schilderbeurt te hebben ondergaan keert de porfierwagen H30 terug in de remise Frans Halsstraat. De H31 vertrekt bij de terugkomst van de H30 voor een opknapbeurt (Dia’s: Hendrik Ploeger)

De porfierwagen H31 wordt opgeladen

Het convooi op de Fruitweg