Met de komst van het NZH driewagenstel, bestaande uit motorwagen A327, bijwagen B303 en goederenwagen C32, op 1 juli zijn alle trams van de Tramweg Stichting werkgroep Scheveningen nu in het Haags Openbaar Vervoer Museum.

Dieseltinus komt helpen rangeren met de NZH wagens.

Het laatste tramstel is op deze zaterdag van remise Lijsterbesstraat naar de remise Frans Halsstraat gereden. Tijdens het binnenzetten van deze mooie driewagentram komt Dieseltinus een handje helpen om de trams makkelijk binnen te zetten.

Wat rest is nog alle apparatuur en reserveonderdelen. Het één en ander heeft wat vertraging opgelopen omdat de te bouwen entresol aan de achterkant van het gebouw pas later gaat plaatsvinden.

Voorzitters en secretarissen ondertekenen de bruikleenovereenkomst.

De trams van de Tramweg Stichting blijven ook eigendom van deze stichting. Ze zijn in bruikleen gegeven aan het HOVM. Om dit officieel te maken is tijdens een medewerkers bijeenkomst zondag een bruikleenovereenkomst getekend door de voorzitters (Aat de Pruis van TS & Peter Scheepmaker HOVM) en secretarissen (Paul Hekking van TS & Geurt Borsboom HOVM) van beide stichtingen.

Om nu te zien welke trams allemaal in de collectie van het HOVM aanwezig zijn. Raadpleeg dan eens de pagina over de collectie. Die vindt u: HIER!!

Foto’s Raymond Naber