Vanaf eind dit jaar gaat tramlijn 19 doorrijden van station Delft naar de Campus van de TU in Delft. Dit voorjaar starten de werkzaamheden om dit mogelijk te maken.

Op de TU-Campus vinden veel onderzoeksactiviteiten plaats. De moderne trams geven op de eerder bedachte trambaan teveel trillingen en elektromagnetische straling af. Hierdoor worden onderzoeksactiviteiten verstoord. De rails die ter hoogte van TU Delft is aangelegd voldoet daarmee niet meer aan de huidige eisen. De trambaan zal dit jaar worden vernieuwd en er wordt een nieuw eindpunt gerealiseerd in de Van den Broekweg.
Deze halte komt in de buurt van X, het sport- en cultuurcentrum van de TU Delft. Door de aanleg van het eindpunt op deze locatie blijven op Campus-Zuid voldoende vestigingsmogelijkheden voor hoogwaardige onderzoeksvoorzieningen.

Toekomstbeeld op het Campus terrein.

Om trillingen en elektromagnetische straling van de tramlijn te voorkomen wordt de nieuwe tramlijn geïsoleerd, ter hoogte van de Campus, en komen bovenleidingpalen dichterbij elkaar te staan. Samen met de TU Delft heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag de afgelopen jaren gewerkt aan een nieuw systeem. Dit is een nieuw en zwaarder elektromagnetisch reductiesysteem. Door dit systeem wordt verstoring aan onderzoeksactiviteiten op de campus voorkomen. Om het nieuwe systeem aan te leggen wordt de huidige en ongebruikte tramlijn tussen TU Aula en Berlageweg verwijderd en opnieuw aangelegd.

Lijn 19 krijgt op de route van station Delft naar de TU Campus de volgende nieuwe haltes:
– Zuidpoort
– Julianalaan
– Aula (op TU Campus)
– Mekelpark (op TU Campus)
– Berlageweg (op TU Campus)
– Schoemakerstraat (op TU Campus)

Het plan is dat, met de start van de nieuwe jaardienst in december 2023, lijn 19 gaat doorrijden naar de TU Campus. De werkzaamheden worden zo veel mogelijk uitgevoerd in periodes waarop minder studenten op de campus aanwezig zijn. Dit zijn de meivakantie en zomerperiode. Zo wordt hinder voor de omgeving beperkt. Globaal ziet de planning er als volgt uit:
– Voorjaar 2023: aanvragen omgevingsvergunning, afsluiten contract met aannemer, uitwerken planning en ontwerp, voorbereidende werkzaamheden.
– Voorjaar 2023 (zwaartepunt van 27 – 30 april en van 5 – 7 mei): Sloop bestaande trambaan tussen Jaffalaan en Van den Broekweg.
– Voorjaar-zomer 2023: Aanbrengen bovenleiding tussen station Delft en Jaffalaan.
– Voorjaar-zomer 2023: Bouw nieuwe trambaan en aanbrengen bovenleiding tussen Jaffalaan en Van den Broekweg.
– Najaar 2023: Testen en proefrijden.
– Eind 2023: Start dienstregeling.

Eind dit jaar testen lijn 19 naar TU Campus.

De TU Delft Campus-Zuid blijft na de ingebruikname van tramlijn 19 bereikbaar met bussen. Buslijnen van EBS en RET blijven bestaan op de huidige routes. Tijdens de werkzaamheden aan de tramlijn worden de buslijnen omgeleid via de Rotterdamseweg of de Schoemakersraat.

Bron: MRDH
Foto’s: Chris Westerduin en MRDH