Tourist Tram 1180 rangeert zaterdag in de oude werkplaats van de remise Lijsterbesstraat met de PCC’s 1337 en 2101. Beide trams hebben bij HTM nieuwe wielen gekregen maar blijven nog even in de Lijsterbesstraat zodat er in het HOVM wat meer ruimte is om op te ruimen.

Beide PCC’s worden verplaatst naar een ander spoor om ruimte te bieden aan de B303 van de Tramweg Stichting. De 1180 is nodig omdat de 1337 nog voorzien moet worden van een gereviseerde motorgenerator en de 2101 heeft niet voldoende opgeladen accu’s.

De 1180 sleept de 1337. 10 december 2022

De 1180 wordt voor het rangeren gebruikt om lang met de wagen te kunnen rijden. De tram heeft regelmatig een storing maar meestal pas aan het einde van een Tourist Tram dienst. Aan de wagen is een aanpassing gedaan en om te zien of dit werkt wordt deze duurproef gedaan. Na het rangeren wordt er met de 1180 nog doorgereden naar Scheveningen Haven en treedt de storing toch weer op dus hier is nog werk aan de winkel.

De 2101 blijft nog even in de Lijsterbesstraat. 10 december 2022

Er wordt sowieso volop gewerkt aan de PCC’s. Zo zijn de 1165 en 13o4 voorzien van nieuwe accu’s en worden de printplaten die te maken hebben met de besturing van de trommelremmen gereviseerd om de problemen hiermee bij de 1101 en 1165 op te lossen.

Foto’s: Raymond Naber