De nieuwe tramlijn naar de Binckhorst moet van station Den Haag Centraal naar station Voorburg gaan rijden met een aftakking naar Rijswijk en Delft. Na het station Centraal gaat de tram via de Lekstraat en Binckhorstlaan naar de Maanweg. Daarna gaat de lijn langs het treinspoor naar station Voorburg. De andere aftakking gaat via de Geestbrugweg naar het bestaande traject van lijn 1 op de Haagweg in Rijswijk richting Delft. De gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk zijn het over de route eens geworden.

Deze variant zorgt ervoor dat tramlijn 1 niet meer via het Laakkwartier en station Hollands Spoor naar Delft zal rijden, Er is voor een tram gekozen om de Binckhorst te ontsluiten omdat een bus te weinig reizigers kan vervoeren en een lightrail verbinding te duur is zonder dat daar genoeg extra voordelen tegenover staan.

Tram voorkomt verkeersinfart

Met deze tramlijn kan volgens de Haagse verkeerswethouder Robert van Asten een verkeersinfarct voorkomen worden. Den Haag bouwt in de Binckhorst zo’n 25.000 nieuwe woningen en bedrijven. Zonder deze nieuwe verbinding zou het autoverkeer volgens Van Asten verdubbelen en komt de leefbaarheid ernstig in gevaar. De Binckhorst wordt nu alleen ontsloten door buslijn 28. Eerdere plannen van Den Haag voor een hoogwaardige OV -verbinding zorgde voor veel kritiek van de buurgemeenten. Daarom besloten ze samen een plan te maken waar iedereen tevreden over kan zijn.

Bus 28 is nu het enige openbaar vervoer in de Binckhorst

Tram keert terug op de Geestbrugweg

De gemeenten noemen de route over de Maanweg het meest logisch en goedkoop. Bovendien komt hier de meeste nieuwbouw. Door in Voorburg de tram langs het treinspoor te laten rijden is een toekomstige verlenging naar Zoetermeer mogelijk en blijven Opa’s Veldje en scouting Miriam gespaard. Voor het traject naar Rijswijk en Voorburg is de Geestbrugweg de beste route qua kosten, milieueffecten en inpassing. Toch zal een herinrichting van de Binckhorstlaan-Zuid, Prinses Mariannelaan en Geestbrugweg wel nodig zijn waarbij er waarschijnlijk minder ruimte is voor autoverkeer. Met dit plan keert de tram na het verdwijnen van lijn 10 weer terug op de Prinses Mariannelaan en Geestbrugweg.

De nieuwe tramlijn loopt van Den Haag CS via de Binckhorst naar station Voorburg en naar Delft.

Deel van het geld is er al

Voor het aanleggen van deze tramlijn is al 150 miljoen euro gereserveerd door de gemeente Den Haag, de Metropoolregio en het Rijk. Wethouder Robert van Asten moet nog wel op zoek naar de resterende 250 miljoen euro maar hij is vol vertrouwen dat daar later dit jaar meer duidelijkheid over komt.

Foto’s: Tjeerd Spoor en Chris Westerduin
Illustratie: gemeente Den Haag/Omroep West