De nieuwe jaardienst van HTM per zondag 9 januari betekent tijdelijk dertien halten minder. Dat zou eigenlijk in september van dit jaar al gebeuren maar werd uitgesteld na het verlengen van de beschikbaarheidsvergoeding door de Rijksoverheid. Met dit geld compenseert het kabinet de vervoersbedrijven voor het minder aantal vervoerde reizigers door de coronamaatregelen. Toch moet HTM nog steeds geld besparen en daarom vervallen er vooralsnog gedurende een jaar meerdere halten.

HTM zegt goed te hebben gekeken naar het aantal reizigers dat van zo’n halte gebruik maakt, maar ook naar de maatschappelijke voorzieningen in de buurt en alternatieve OV-halten in de omgeving. De vervoerder denkt op basis van onderzoek dat er door de opheffing uiteindelijk meer reizigers gebruik gaan maken van het openbaar vervoer omdat er sneller gereden wordt. De opheffing duurt in ieder geval een jaar, waarna er een evaluatie plaatsvindt.

Welke halten verdwijnen er?

Bij tram 1 gaat het om de halten Ary van der Spuyweg en Vlietbrug, bij tram 2 om de Nieuwendamlaan, Fahrenheitstraat en Stuyvesantstraat, bij tram 6 om de halte Aegonplein, bij tram 11 de Boreelstraat, tram 12: het Copernicusplein, tram 15: halte Broekpolder en  tram 16: Alberdingk Thijmstraat, Geysterenweg en Frankenslag. In 2022 vinden er werkzaamheden plaats om het traject van tram 16 geschikt te maken voor de bredere trams. Zo verdwijnt de keerlus in het Statenkwartier en worden de halten Frankenslag en Van Boetzelaerlaan samengevoegd tot één nieuwe halte Statenkwartier.

Bij tram 17 verdwijnt de halte Treubstraat.

Tram 34 niet meer buiten de spits

Naast dat de vertrek- en aankomsttijden veranderen past HTM ook de frequentie op sommige lijnen aan om zo goed mogelijk in te spelen op het aantal reizigers. Soms betekent dat een tram minder per uur of juist één meer. Ook wordt de avondspits frequentie op meerdere lijnen met een uur vervroegd. De kort traject diensten van lijn 2 keren tussen de spitsen niet meer terug, maar op het hele traject gaan er wel wat meer trams rijden. Tram 34 rijdt alleen nog tijdens de spitsuren en niet meer tussen 10 en 15 uur.

Aardgasbussen op lijn 28

HTM zet op meerdere buslijnen extra bussen in vanwege werkzaamheden in de stad. Goed voorbeeld daarvan is de afsluiting van de Utrechtsebaan. Om een betrouwbare dienstregeling te kunnen rijden en er voor te zorgen dat buschauffeurs hun pauzes kunnen houden past de vervoerder de frequentie op een aantal lijnen aan. De vrijgekomen bussen en chauffeurs worden ingezet op buslijnen die last hebben van de omleidingen en verkeersdrukte. Het betekent bijvoorbeeld op sommige momenten minder bussen op de lijnen 20 en 23. Bij bus 23 vervalt de halte Stuyvesantstraat. Bus 24 krijgt een paar extra ritten vanwege de vele scholieren die gebruik maken van deze lijn en ook opvallend bus 28 blijft rijden met aardgasbussen in plaats van elektrische bussen. Op die manier is een optimale inzet van buschauffeurs mogelijk. De nachtbussen keren vanwege de coronacrisis nog altijd niet terug.

Nieuwe haltenamen

Twee halten krijgen een nieuwe naam. De halte Leidsenhage van tram 2, 6 en 19 wordt Mall of the Netherlands en de halte In de Bogaard van tram 17 en bus 22 en 23 heet vanaf 9 januari Bogaard stadscentrum.

Foto: Chris Westerduin