Tot 2024 bouwt spoorweginfrabeheerder ProRail aan de verbouwing en uitbreiding van het treinstation Delft Campus, tot eind december bekend onder de naam Delft Zuid. In aansluiting op de nieuwe spoortunnel onder het centrum van Delft, waarvan het derde en vierde spoor in 2024 in gebruik komen, wordt het traject tot iets voorbij Delft Campus ook verdubbeld van twee naar vier sporen. ProRail maakt van de gelegenheid gebruik om het station aan te passen zodanig dat het beter bereikbaar wordt voor fietsers, voetgangers en automobilisten. Delft Campus wordt bovendien het eerste energieneutrale station van Nederland, omdat de nieuwe overkapping zonnepanelen krijgt. De huidige ingang vanaf het viaduct in de Kruithuisweg zal verdwijnen.

De werkzaamheden zijn in 2019 gestart. Om ruimte te maken voor de bouw van de nieuwe onderdoorgang voor fietsers en voetgangers, zijn de perrons aan de noordzijde ingekort en aan de zuidzijde verlengd, zodat gedurende de werkzaamheden ongehinderd treinen kunnen blijven stoppen op Delft Campus.

Aan de Schiedamse kant van het station zijn de perrons iets verlengd, om ruimte te maken voor de werkzaamheden aan de noordzijde.

Inmiddels zijn de contouren van de nieuwe overkapping zichtbaar, en ook de plaats waar aan weerskanten van de bestaande sporen de twee extra sporen komen, is al te zien. In de eindsituatie heeft Delft Campus twee zogeheten eilandperrons: perrons met aan weerszijden een spoor. Voorbij Delft Campus komen de nieuwe sporen samen in het bestaande tracé. Daarmee blijft het traject Delft-Schiedam het enige tweesporige gedeelte van de spoorlijn Leiden-Den Haag-Rotterdam-Dordrecht.

In de trog links ligt in de toekomst het tweede spoor van Delft richting Schiedam. De constructie van de nieuwe overkapping is al deels geplaatst.