Den Haag krijgt honderden miljoenen euro’s van het Rijk voor het verbeteren van het openbaar vervoer. Van dat geld kan de tramlijn naar de Binckhorst worden aangelegd. Station Laan van NOI krijgt een grote opknapbeurt en tussen Zoetermeer en Leiden gaat een snelle bus rijden.

De nieuwe tramlijn van Den Haag Centraal door de Binckhorst moet ook naar Rijswijk en Delft gaan rijden. Daarom komt er geld om de prinses Mariannelaan in Voorburg en de Rijswijkse Geestbrugweg en Haagweg op te knappen. Een definitieve beslissing over de route moet door de betrokken gemeenten nog wel genomen worden. Door de komst van de tram zegt wethouder Robert van Asten dat het mogelijk wordt nu nog meer woningen te bouwen in de Binckhorst.

Oude Lijn

Een ander groot project waar geld voor beschikbaar komt is het viersporig maken van de spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht, de Oude Lijn. Daardoor kunnen er acht Sprinters per uur gaan rijden. Leiden Centraal en station Laan van NOI krijgen een miljoenen euro’s kostende opknapbeurt waarbij de stations bijvoorbeeld beter toegankelijk worden gemaakt en Rijswijk krijgt een nieuw station: Rijswijk Buiten om de bewoners van de nieuwe woonwijken daar beter te bedienen.

Meer RandstadRail

Op de RandstadRail lijnen 3, 4 en E moeten meer trams en metro’s gaan rijden en tussen Zoetermeer en Leiden komen er snelle luxe bussen. Ook is er geld beschikbaar voor het verbreden van wegen, de aanleg van fietspaden en het beter bereikbaar maken van ZuidWest Den Haag, de Laakhavens en de Binckhorst.