Gemeente Den Haag heeft een nieuw ontwerp naar buiten gebracht hoe het Hobbemaplein en Hobbemastraat er uit gaan zien. Er komt meer ruimte voor de fiets en bus en tramhalte gaan verhuizen.

Lijn 2 vertrekt hier van de halte Haagse Markt welke na de kruising komt te liggen.

Momenteel maken veel auto’s gebruik van het plein en is het niet veilig voor fietsers. Daarom wil gemeente Den Haag van het plein en Hobbemastraat een veiliger en mooiere plek maken. Aan de kant van de Kempstraat zal de toekomstige weggebruiker geen rare knik meer hoeven te berijden om het Hobbemaplein te bereiken. Net voor de kruising is de bushalte van lijn 25 gesitueerd. Nog voor de kruising is ook een flink zebrapad bedacht om de lange nieuwe tramhalte te bereiken welke aan de bibliotheek zijde gaat komen van het plein.

De omgeleide lijn 4 ter hoogte van de nieuw bedachte halte, op de achtergrond de op te heffen halte Delftselaan.

Lijnen 6, 11 en 12 zullen dus gaan stoppen aan de overkant van de kruising. De trams uit de Hobbemastraat zullen meer rechtdoor het plein bereiken zonder rare knik welke de huidige situatie kent. De dubbelsporige boog tussen Hobbemastraat richting Markt komt te vervallen in de nieuwe situatie. Hetzelfde geldt voor de tramhalte Delftselaan. Door de lengte van de toekomstige tramhalte ‘Haagse Markt’ sluit deze bijna aan op de huidige halte richting Hobbemaplein. Ook speelt mee dat er geen plek is om een langere halte te creĆ«ren op de Delftselaan voor wanneer er brede trams gaan rijden.

Schets van de nieuwe tramhalte Haagse Markt welke ter hoogte van de bibliotheek gesitueerd is.

Buslijn 25 gaat na de wijzigingen ook een andere route krijgen. De nieuwe route komt te liggen via Hobbemastraat en Vaillantlaan. Hierdoor wordt de Ruysdaelstraat dus verlaten. Die laatste wordt in het nieuwe ontwerp qua autoverkeer losgekoppeld van het Hobbemaplein.

Nieuwe bushalte voor lijn 25 op het Hobbemaplein.

In de Hobbemastraat komt meer ruimte voor de fiets. Dit houdt in dat er veertig parkeerplaatsen gaan verdwijnen in de straat. Opvallend plan is ook dat in de Heemstraat de parallelweg gaat verdwijnen en daar in de plaats een fietspad gaat komen. de los en laadplekken komen aan de hoofdrijbaan te liggen.

De huidige halte Haagse Markt wordt opgeheven.

Foto’s: Chris Westerduin
Schetsen: Gemeente Den Haag