Het publiek weet het Haags Openbaar Vervoer Museum weer goed te vinden. Dat is de boodschap van de tijdelijk voorzitter van het Haags Openbaar Vervoer Museum: Peter Scheepmaker op de jaarlijkse donateursvergadering. Maar het museum heeft ook te maken met een hoge werkdruk en veel onderhoud aan de PCC’s. Voor de vergadering maken de donateurs een rit met de PCC’s 1022 en 1210 waarbij het De Savornin Lohmanplein, Scheveningen Haven en de Grote Kerk worden aangedaan.

De 1022 en 1210 op Scheveningen Haven. 17 september 2022

Scheepmaker vertelt daarna aan de donateurs dat het HOVM blij is dat de beperkingen vanwege corona voorbij zijn. Meerdere medewerkers durven tijdens de lockdowns niet te komen en door het opschorten van de activiteiten zijn er geen inkomsten terwijl de kosten gewoon doorlopen. Gelukkig helpt de gemeente Den Haag door een aantal maanden de huur kwijt te schelden. Na deze moeilijke periode weet het publiek het museum weer goed te vinden. Het Open Monumentenweekend wordt massaal bezocht, de verhuur van trams is flink aangetrokken en ook de Tourist Tram draait een goed seizoen met opvallend veel Duitse toeristen. Dat zorgt voor inkomsten waardoor het HOVM de ontstane tekorten kan wegwerken. Wel doet het museum dit jaar nog geen grote uitgaven.

Materieel

Maar er zijn ook zorgen. Zo merken we dat de PCC’s nu echt op leeftijd raken en zeker de Tourist Trams worden natuurlijk intensief gebruikt. Dat zorgt voor meer storingen die niet altijd even gemakkelijk te vinden zijn. De technische afdeling probeert deze problemen vooral structureel op te lossen. Zo zijn alle PCC’s voorzien van nieuwe hoofdschakelaars nadat deze begonnen uit te vallen en trams stil vielen. Dit probleem blijkt zich daarna niet meer te hebben voorgedaan. Er wordt hard gewerkt om zoveel mogelijk PCC’s de komende jaren weer in te kunnen zetten. De komende tijd leest u op de website meer over al deze werkzaamheden.

Nu het Haags Openbaar Vervoer Museum en de Tramweg Stichting werkgroep Scheveningen samengaan is er ruimte nodig in de Frans Halsstraat voor de trams van de TS. Daarom moeten beide clubs ook afscheid nemen van bepaalde trams en dat doet pijn, zegt Scheepmaker. Bij het HOVM gaat het om de teruggevonden paardentram: 304. Uit onderzoek bleek deze in veel slechtere toestand te verkeren dan oorspronkelijk gedacht en een restauratie zou heel veel geld kosten. Daarom is besloten de 304 te slopen maar wel enkele onderdelen te bewaren. De schuifdeurtjes tussen het passagiersdeel en het balkon verkeren nog in goede staat. Een deur blijft bewaard bij het HOVM en de andere deur gaat naar Johan Blok die de 304 terug vond.

Bakwagen H55 verdwijnt ook, deze wagen heeft een as afgestaan aan Ombouwer 77 en is volgens Scheepmaker niet meer origineel. De H2 wordt gesloopt omdat deze tram niet meer gaat pekelen zoals ooit was bedacht. Bovendien is de H5 er nog, die niet hoeft te worden terug verbouwd naar de 295 nu de Tramweg Stichting druk bezig is met het restaureren van de 294.

Aan de 215 en de 1227 wordt door vrijwilligers druk gewerkt. Zij maken flinke vorderingen met het reviseren van beide trams.

Peter Scheepmaker spreekt de donateurs toe. 17 september 2022

Personeel

De Tourist Tram draait een goed seizoen maar het is niet eenvoudig om de roosters te vullen nu na corona mensen ook weer veel andere activiteiten hebben. Door het samen gaan met de Tramweg Stichting komt er een instructieprogramma waarbij HOVM en TS medewerkers leren op trams van beide organisaties te rijden. Beperking is wel dat NZH trams andersom schakelen dan de motorwagens van HTM. Een bestuurder die rijdt op de Haagse 36 mag dus niet rijden op de blauwe A327 maar weer wel op een PCC waar niet geschakeld hoeft te worden. Dat geeft meer flexibiliteit in de organisatie en dat geldt bijvoorbeeld ook voor voor het maken van de dienstregelingen.

Financieel en media

Financieel gaat het goed met de stichting Vrienden van het Haags Openbaar Vervoer Museum. Er is een bijdrage geleverd aan de expositie in het museum en het aantal donateurs is gestegen, van 356 eind 2021 naar 368 nu. Gemiddeld bedraagt de bijdrage per donateur: 32,66 euro. Zij ontvangen vier keer per jaar het blad Haagse Tramhistorie. Dat verschijnt tegenwoordig in kleur met een meer moderne lay-out en kan goedkoper gedrukt worden dan de zwart-wit versie. De redactie krijgt over het algemeen positieve reacties op de vernieuwingen bij het blad.

Naast Haagse Tramhistorie is er ook een mediateam actief dat verantwoordelijk is voor deze website en de sociale media. Deze worden druk bezocht en duizenden mensen hebben op YouTube al gekeken naar onze documentaireserie over 40 jaar GTL. Blad en website zorgen ervoor dat steeds meer mensen het HOVM en onze trams weten te vinden.

Komend jaar

Prioriteit voor komend jaar is het onderhoud aan de PCC’s. Ook zijn er plannen gemaakt voor het onderbrengen van de apparatuur van de Tramweg Stichting voor het restaureren van trams en het onderdelenmagazijn. Deze plannen worden momenteel bouwkundig onderzocht. Ook is het de bedoeling om een bordes aan te brengen zodat er op hoogte op een goede manier aan trams gewerkt kan worden. Om de betrokkenheid verder te vergroten komen er medewerker overeenkomsten want al die vrijwilligers zijn hard nodig om al dat moois wat het HOVM te bieden heeft in stand te houden. En daar gaan we met veel plezier aan verder werken, belooft Scheepmaker de donateurs aan het einde van de bijeenkomst.

Foto’s: Chris Westerduin