Deze website wordt gemaakt door een groep enthousiaste vrijwilligers van het HOVM.

Er is alles aan gedaan om zo juist mogelijke informatie te geven. Voor aanvullingen, correcties en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via deze pagina.

De redactie heeft er naar gestreefd de rechten met betrekking tot illustraties, waaronder foto’s, volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden kunnen zich alsnog tot de redactie wenden.

Wilt u ook vrijwilliger worden en bijdragen aan het HOVM, kijk dan hier.