Het lijkt een gebed zonder eind, de aanleg van tramlijn 19 naar de Delftse TU wijk. Al jaren liggen er tramsporen maar door mogelijke problemen met het elektromagnetisch veld voor de TU moest een deel opnieuw aangelegd worden.

De twee kopsporen op de Van den Broekweg

Afgelopen zomer zijn de werkzaamheden met volle moed hervat. Maar al snel zijn er nieuwe tegenvallers ontstaan en is het werk in september stilgelegd. Reden van het stilleggen zijn een leveringsfout van een kabel en de juiste leverancier van een speciaal betonmengsel is moeilijk te vinden geweest.

Zicht op de Van den Broekweg vanaf de Mekelweg.

Die speciale kabel is een belangrijk onderdeel van het elektromagnetisch reductiesysteem (EMrs) wat moet voorkomen dat de onderzoeksactiviteiten van de TU Delft Campus verstoord worden. Het elektromagnetisch veld van de tram moet zo klein mogelijk worden gehouden. Ook mag de boel niet gaan trillen bij een passage van een lijn 19 dus daar is een speciaal betonmengsel voor nodig.

Deel van de bekisting op de Mekelweg is gereed.

Voor beide problemen is nu een oplossing gevonden. Momenteel wordt een nieuwe planning opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de winterperiode, capaciteit van de betrokken partijen en de opleidingen binnen de TU Delft.

Het gedeelte van de Mekelweg waar wel tram mag rijden maar nooit komt.

Wat wel gestart kon worden is de spooraanleg op de Van den Broekweg. In deze straat hoeft geen rekening gehouden te worden met het ‘EMrs’ en in de laatste maand zijn hier de sporen van het toekomstige eindpunt van tramlijn 19 aangelegd. Het eindpunt wordt een tweesporig kopeindpunt tussen een sportveld en een parkeergarage.

Foto’s: Chris Westerduin