Veertig jaar geleden zijn de werkzaamheden aan de nieuwe remise Zichtenburg zo ver gevorderd dat de sporen voor het eerst door trams uitgeprobeerd kunnen worden. GTL 3041 is met behulp van een Unimog als eerste aan de beurt. Als deze tram in de hal staat doet koppelstel 1311 + 1191 het kunstje nog een keer over.

GTL 3041 op proef op het remiseterrein Zichtenburg. 22 maart 1983

Op 27 mei rukken de 3000-en van lijn 6 voor het eerst in naar de remise Zichtenburg in plaats van de Lijsterbesstraat.  Twee dagen later wordt lijn 6 compleet vanuit deze nieuwe remise gereden en vanaf oktober vinden hier ook de GTL’s van de nieuwe lijn 2 en de PCC’s van lijn 10 onderdak.

De 1311 en 1191 voor het eerst bij de nieuwe remise. 22 maart 1983

De 3041 is aangekomen in de nieuwe remisehal. 22 maart 1983

Foto’s: Harry Peters